سمیرا مودتی - Samira Mavaddati

 دکتری مهندسی برق الكترونیک - Ph.D. in Electrical and Electronics Engineering

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

پروفایل لینکدین: LinkedIn

تحصیلات

 • اخذ درجه دکتری مهندسی برق الكترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395
 • اخذ درجه كارشناسی ارشد مهندسی برق الكترونیک از دانشگاه مازندران در سال 1389
 • اخذ درجه كارشناسی مهندسی برق الكترونیک از دانشگاه مازندران در سال 1386

عنوان رساله ها 

 • رساله دکتری: کاهش نویز سیگنال گفتار بر مبنای بازنمایی تنک
 • رساله كارشناسی ارشد: بررسی تفكیک كور منابع توسط الگوریتم های تكاملی و مبتنی بر جمعیت
 • رساله كارشناسی: طراحی و ساخت گیرنده-فرستنده مادون قرمز با استفاده از ميكروكنترلرAVR   

علایق پژوهشی

 • پردازش سیگنال گفتار (بهسازی، بازشناسی)
 • طبقه بندی سیگنال
 • پردازش تصویر
 • مباحث بهینه‌سازی و محاسبات نرم
 • پردازش تکاملی و مبتنی بر هوش جمعی
 • داده‌کاوی
 • شناسایی الگو
 • تفکیک کور منابع
 • پردازش سیگنال پزشکی
 • هوش مصنوعی
 • شبکه عصبی
 • منطق فازی

افتخارات

 • قبولی در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از طریق استعدادهای درخشان با توجه به دانشجوی ممتاز بودن در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی و همچنین دفاع دکتری با درجه عالی. 
 • كسب عنوان دانشجوی نمونه كارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه مازندران در سال‌های 1387 الی 1389.
 • اخذ مدرك كارشناسی مهندسی برق- الكترونیک با درجه ممتازی در بين دانشجویان مهندسی برق دانشگاه مازندران در سال 1386.
 • كسب رتبه ممتازی دوره دبیرستان و پيش‌دانشگاهی در دبیرستان سعیدالعلما و مركز پیش دانشگاهی اسوه بابل.