افتخارات

  1. قبولی در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از طریق استعدادهای درخشان با توجه به دانشجوی ممتاز بودن در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی و همچنین دفاع دکتری با درجه عالی. 
  2. كسب عنوان دانشجوی نمونه كارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه مازندران در سال‌های 1387 الی 1389.
  3. اخذ مدرك كارشناسی مهندسی برق- الكترونیک با درجه ممتازی در بين دانشجویان مهندسی برق دانشگاه مازندران در سال 1386.
  4. كسب رتبه ممتازی دوره دبیرستان و پيش‌دانشگاهی در دبیرستان سعیدالعلما و مركز پیش دانشگاهی اسوه بابل.