کارآفرینی و همکاری تجاری

  • عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت ابررایانه ‌طبرستان-ابرتک(عضو پارک علم و فناوری مازندران) 
  • پژوهشگر ارشد و برنامه نویس علمی در تیم سیستم‌های محاسباتی فوق سریع شرکت ابررایانه ‌طبرستان

نرم افزارهای و زبان های برنامه نویسی

  • Matlab
  • PSpice, HSpice
  • Orcad, Proteus
  • Codevision AVR
  • C++